Ny intranetplatform binder Jupiter Bach sammen

18. juni 2018

Med Jupiter Bachs nye intranet er mulighederne for vidensdeling, samarbejde og kommunikation på tværs af organisationen og landegrænser blevet forbedret og forretningsprocesser effektiviseret.

Jupiter Bach er verdensledende indenfor vindmølleindustrien og har i dag 1350 ansatte fordelt i seks forskellige lande. Kerneforretningen hos Jupiter Bach er at designe og levere komponenter til vindmølleindustrien.

Organisatorisk sammenhængskraft

I 2017 fusionerede selskaberne Jupiter Group og BACH Composite Industry – to verdensledende vindspecialister. Efter fusionen havde Jupiter Bach behov for at styrke den organisatoriske sammenhængskræft samtidig med, at man ønskede en forbedring af effektiviteten og understøttelse af forretningsprocesser globalt.

Med afsæt i Jupiter Bachs forretningsbehov og vision for et nyt intranet har Fellowmind understøttet udrulningen af IntraActive Intranet i hele organisationen i en hurtig og effektiv proces. Det nye intranet skal fungere som den centrale indgang til kommunikation og information i organisationen, der gør det muligt for virksomheden at arbejde som én ensartet virksomhed.

Ved at understøtte den organisatoriske sammenhængskraft med digitale værktøjer, er der skabt grobund for forbedret videndeling, samarbejde, kommunikation samt effektivisering af forretningsprocesser i organisationen.

”Introduktion af Jupiter Bach’s nye Intranet har været et vigtigt skridt for os til at dele information på tværs af landegrænser og afdelinger. Intranettet er vores ”hoveddør” i al kommunikation med vore medarbejdere, og sikrer ikke blot vidensdeling, men gør os også i stand til at arbejde som én samlet virksomhed. Både ledelse og medarbejdere i Jupiter Bach er begejstrede og arbejder dedikeret og kontinuerligt med indhold og nyheder, som sikrer, at vores stærke platform hele tiden fornyes og udvikles” , siger Jens Kristensen, CEO Jupiter Bach.

Ambitiøs deadline

Grundet et solidt forarbejde og en intensiv indsats blev intranettet udrullet hurtigt og effektivt inden for den ambitiøse deadline. Dette er første vellykkede skridt på vej til at indfri den valgte strategi.

"Introduktion af Jupiter Bach’s nye Intranet har været et vigtigt skridt for os til at dele information på tværs af landegrænser og afdelinger. Intranettet er vores ”hoveddør” i al kommunikation med vore medarbejdere, og sikrer ikke blot vidensdeling, men gør os også i stand til at arbejde som én samlet virksomhed. Både ledelse og medarbejdere i Jupiter Bach er begejstrede og arbejder dedikeret og kontinuerligt med indhold og nyheder, som sikrer, at vores stærke platform hele tiden fornyes og udvikles"
Jens Kristensen
CEO Jupiter Bach

Lignende nyheder