Giv video på jeres intranet en (ny) chance

23. marts 2023

Brug Stream on SharePoint til at dele videoer på intranettet

Brug video på intranettet

Video er et stærkt kommunikationsværktøj, og lige siden videoformatet blev allemandseje i de tidlige YouTube-dage har video også spillet en rolle i den interne kommunikation.

I Microsofts teknologiverden  ligger meget af den interne kommunikation i SharePoint-løsninger så som intranettet.

Hidtil har distributionen af video på SharePoint-intranettet været muligt men ikke altid nemt for hverken kommunikationsafdelingen eller seerne.

Flere organisationer har af samme årsag investeret i eksterne Youtube-lignende løsninger – fordi det bare virkede og var nemmere. Dette behov for eksterne løsninger er dog ved at ændre sig, da den klassiske videoløsning fra Microsoft ”Stream” er lanceret i en ny og langt bedre version: ”Stream on SharePoint”.

Ud fra vores første erfaringer med den nye Stream-service så virker det markant bedre end den klassiske Stream-løsning – og derfor mener vi at tiden kan være inde til at alle giver video på intranettet en (ny) chance. Måske kan I ligefrem udfase nogle af de eksterne videoportaler i betaler til og spare lidt på it-budgettet. Det er værd at undersøge.

Hvis du har mod på at lege lidt med den nye Stream-service og selv kan få teknikken til at fungere, så overvej følgende 3 formater i jeres interne kommunikation. De behøver ikke være ”dyre” eller svære at producere.

1: Friday Update

En optaget tale direkte fra topleder til alle. Her opridses de store linier og væsentligste punkter. Detaljegraden er lav og et flow af kontinuerlige updates sikrer agilitet.
Prøv at bruge Streams egen intuitive optage-funktion til dette. 

2: Forklar jeres processer, smartere og bedre

Optag den PowerPoint I alligevel gennemgår igen og igen. Brug optagefunktionen ”Cameo” i PowerPoint, der gør at I selv kan optræde foran de enkelte slides så det gøres mere personligt og ikke ”bare” er slides. Del den færdige fil i Stream on SharePoint og sæt den ind i en nyhed på intranettet så alle ser optagelsen.

3: Byg jeres egen videoportal til nye medarbejdere

Når først I er i gang med videoformatet kan i hurtigt få mange gode videoer. Med SharePoint og det nye Stream kan i selv bygge en videoportal med udvalgte kuraterede videoer. Eksempelvis til nye medarbejdere, så de hurtigt kan lære hvem I er, hvordan I arbejder og hvordan kulturen er.

Sådan lærer du mere

Tag fat i os i Fellowmind hvis i skal have hjælp til ”det nye Stream” og i det hele taget at lykkedes med videoformatet i jeres interne kommunikation.

I Fellowmind gør vi os umage for at holde alle jer der bruger Microsoft-værktøjer i jeres daglige virke opdaterede med nye muligheder og inspiration til brug af det i allerede har.

Arbejder du med et SharePoint-intranet så har vi en kvartalsvis update med inspiration og nyt. Tilmeld dig her – vi arrangerer også en ”Intranet dag” hos Microsoft i Lyngby den 17. maj 2023 som du kan læse mere om her.

Hvis du vil høre mere om Stream (on SharePoint) så er det et emne vi løbende tager op i vores månedlige M365-update. Tilmeld dig her.

Lær at bruge video fra det nye Stream på intranettet

Sådan bruger du Stream on SharePoint

Lignende nyheder