En hjælp til effektivt samarbejde: Implementer en navnekonvention i Teams

09. september 2022

OPSÆT EN NAVNEKONVENTION I MICROSOFT 365 FOR AT SIKRE JERES TEAMS-PLATFORM PÅ DEN LANGE BANE. EN NAVNEKONVENTION KAN HJÆLPE JERES BRUGERE MED AT IDENTIFICERE ET TEAMS FORMÅL, TYPE ELLER FUNKTION.

Navnekonvention ud-af-boksen i Microsoft 365

Navnet på et team er faktisk styret af den Microsoft 365 (M365) gruppe, der ligger under teamet. Det betyderat når du ændrer navnet på et team, så er det faktisk M365 gruppens navn, der ændres. En navnekonvention i M365 kan implementeres ved brug af en Group Naming Policy i Azure.

Figur 1: Opsætning af en Group Naming Policy i Azure

Med en Group Naming Policy kan der tilknyttes både præ- og/eller suffiks til gruppenavnet. Disse kan enten være statiske strenge eller bygget på en attribut fra brugerens profil, som f.eks. afdeling eller lokation. 

En Group Naming Policy fra Azure vil gælde alle M365 grupper i miljøet (også de grupper, der ikke er teams-enabled). Politikken er derfor en anelse begrænset, da den ikke kan variere efter gruppens funktion, type eller andet. 

Læs mere om Azure Group Naming Policy her. Bemærk at der er et licenskrav til brugen af en Group Naming Policy. 

 

Navngivning gjort nemmere med IntraActive Governance

Mulighederne for etablering af en stærk navnekonvention i M365 er begrænset, hvorfor vi i IntraActive Governance har udstyret vores applikation med en mere fleksibel og komplet håndtering af teams navngivning.

I IntraActive Governance er det muligt at knytte en navnekonvention op på den type af team, der er oprettet. Korrekt navngivning automatiseres, og brugeren skal ikke forholde sig til regler og politikker. En navnekonvention i IntraActive Governance kan bestå af statiske strenge (f.eks. PRO for projekt) eller dynamiske værdier, der vælges i oprettelsen af teamet (f.eks. arbejdsområde eller lokation). 

Figur 2: IntraActive Governance tjekker om et team med samme navn allerede eksisterer.

IntraActive Governance kan også hjælpe med at reducere mængden af dobbelte teams (dvs. 2 teams med samme formål, men oprettet dobbelt med forskellige navne), da vores oprettelsesformular automatisk tjekker om et team med samme eller lignende navn eksisterer. Derudover indeholder IntraActive Governance også et kartotek af teams, der giver slutbrugeren mulighed for at søge i alle organisationens teams inden de opretter et nyt.

Figur 3: Oversigt over teams i IntraActive Governance.

IntraActive Governance sætter brugen af navnekonventioner i system. Læs mere om det her.

Nikolaj Jonassen

Product Owner, IntraActive Governance

Similar news