Bedre samarbejde i kommuner der bruger Office 365

 Med IntraActive Connect kan de pædagogiske og administrative medarbejdere samarbejde på tværs af deres Office 365 miljøer

Administrative og pædagogiske medarbejdere i kommuner samarbejder på tværs af Office 365-tenants

Når en kommune har Office 365 på både rådhuset og i de lokale skoler, opstår der et behov for at de administrative og pædagogiske medarbejdere nemt kan samarbejde og dele informationer i brugen af mail, kalender, intranet og samarbejdsportaler. Udfordringen opstår når de pædagogiske medarbejdere og de administrative medarbejdere arbejder på hver deres Office 365 platform (tenant) med afskårne mails, kalendre og samarbejdsværktøjer.

IntraActive Connect forbinder de 2 verdener

IntraActive Connect er produktet, der nedbryder denne barriere. IntraActive Connect gør det muligt at samarbejde på tværs af to Office 365 miljøer (tenants) og dermed får brugeren samme oplevelse, som hvis de arbejdede på den samme Office 365 platform. IntraActive Connect gør det således muligt for skolelærere og kommunernes administrative medarbejdere nemt at samarbejde på et fælles intranet samt tilgå og dele hinandens kalendere.

IntraActive Connect gør det således muligt for skolelærere og kommunernes administrative medarbejdere nemt at samarbejde på et fælles intranet samt tilgå og dele hinandens kalendere.

OPTIMERING AF BEHOVET FOR OFFICE 365 LICENSER I HORSENS KOMMUNE

Med IntraActive Connect har Horsens Kommune minimeret antallet af Office 365 abonnementer og således reduceret antallet af pædagogiske medarbejdere, som havde abonnement på både den administrative og pædagogiske Office 365-tenant, uden at kompromittere sikkerheden i løsningen.

Eksempel på brug af IntraActive Connect

Ulla sidder som administrativ medarbejder på rådhuset, og har behov for at samarbejde med Peter, der er lærer på en af kommunes skoler.

Med IntraActive Connect forbindes kommunens administrative og pædagogiske brugere, uden at kompromittere sikkerheden.

Ulla og Peter kan samarbejde i kommunens administrative samarbejdsrum og Ulla kan let booke møder med Peter i Outlook, hvor hun kan se hvilke tidspunkter han er tilgængelighed. Peter kan ligeledes fremfinde Ulla i sin Outlook og se hvornår hun er tilgængelighed. Ulla har dog ikke fået adgang til det samarbejdsrum Peter og de andre af hans faglærere arbejder i omkring næste års undervisningsforløb.

Åbn op for samarbejdet

IntraActive Connect giver de optimale muligheder for B2B samarbejde

Deling af kalenderinformation

Del tilstedeværelse på tværs af Office 365 miljøer, som ledig/optaget.

Kryptering

Mails mellem 2 tenants krypteres med TLS Connection.

Synkronisering af adresselister

Synkronisér adresselister på tværs af Office 365 miljøer.

Rettigheder på adresselister

Segmentér adresselister så alle ikke automatisk har adgang til at se jeres samarbejdspartners adresseliste.

B2B samarbejde

Adgang til delte ressourcer på tværs af to eller flere tenant´s. Fx Teams, SharePoint med mere.

Evergreen produkt

IntraActive Connect opdateres løbende så sikkerhed, hastighed og funktioner altid er i top.

FÅ DET FULDE POTENTIALE UD AF MICROSOFT 365

VI OG VORES INTRAACTIVE-PRODUKTER HJÆLPER EN LANG RÆKKE KOMMUNER