IntraActive Intranet og WCAG 2.1

Sikring af webtilgængelighed via funktioner og uddannelse af redaktører

I udviklingen af vores IntraActive Intranet produkt til SharePoint Online har vi fokus på webtilgængelighed og at understøtte WCAG 2.1 standarden. WCAG 2.1 indgår som et væsenligt element i Webtilgængelighedsloven vedtaget i sommeren 2018, hvormed også Intranet og extranet, søsat efter 23. september 2019 er underlagt krav til webtilgængelighed.

I webtilgængelighedsbegrebet ligger der principper og konkrete teknikker omkring, hvordan indholdet og funktioner på et websted og app skal være opbygget og struktureret. Disse principper skal sikre, at alle brugere kan anvende webstederne og mobilapplikationerne, også brugere med funktionsnedsættelser og handicap. Det omfatter fx at billeder gøres læsbare for skærmlæser programmer via tekst og at man kan navigere rundt på webstedet ved brug af tastatur og ikke mus.

IntraActive Intranet er den foretrukne intranetløsning for rigtig mange offentlige organisationer fra kommuner over styrelser til ministerier. Vi har derfor indbygget funktioner i vores moduler, som bidrager til at vores kunders systemejere og redaktører kan leve op til lovkravene. Det er funktioner som

  • Alt-tekst på billeder: Brugere med synshandicap navigerer ofte på hjemmesider ved brug af en skærmoplæser. På IntraActive Intranet kan de få at vide, hvad intranettets billeder forestiller via den såkaldte alt-tekst. Det er et tekstfelt, hvor den person der “uploader” billedet kan skrive en forklaring af, hvad man kan se på billedet.
  • Navigation via tastatur: Vi udvikler hele tiden vores platform, så brugere kan navigere på intranettet via tastaturtasterne frem for med musen.
  • Tilgængelighed for skærmlæser: IntraActive Intranet tilpasses løbende så navigation og indhold kan tydes af skærmoplæserprogrammer.


En ting er, at teknikken gør det muligt at komme i mål med de krav, Webtilgængelighedsloven stiller, noget andet er, at de personer som til dagligt skal strukturere og skabe indhold til intranettet har den nødvendige forståelse for, hvordan tekstindhold, billeder, videoer m.m. skal opbygges, struktureres og tagges. Derfor tilbyder vi i kursus i, hvordan man som redaktør skaber indhold på sit IntraActive og SharePoint baseret intranet, der understøtter webtilgængelighed.