Quality Suite

Kvalitet i døgndrift - uanset tid og sted

Quality Suite understøtter hele processen, så du får alt det, du behøver til kvalitetsstyring.

Centrale funktioner

Rettighedsstyring

Med rettighedsstyring kan du bestemme, hvem i din organisation der har lov til hvad. Det giver en tydelig ansvarsfordeling, og ved at give ansvaret til dem, der har kompetencerne, får du større sikkerhed for, at alt er, som det skal være.

Fuld sporbarhed

På alt indhold er der fuld sporbarhed, så du kan se, hvem der har redigeret i hvad og hvornår. Det betyder, at du altid kan holde styr på de ændringer, der laves.

Godkendelsesproces

Med vores løsning gennemgår alle informationer en godkendelsesproces i flere niveauer og med en kvalificeret godkender på hvert niveau. Det sikrer valid information, så du kan træffe de bedste beslutninger.

Status og advisering

Vi har udstyret alt dit indhold med en status. Det giver dig overblik over, hvor langt arbejdet er nået, og ved statusskifte adviseres relevante medarbejdere, så intet bliver glemt.

Kvitteringer

Mangler du vished om, at medarbejderen fx har læst en procedure, vurderet en risiko eller udført en kontrol, sørger vi med en kvittering for, at du let kan identificere, hvem der har udført hvilke handlinger og hvornår.

DOKUMENTSTYRING

Vores modul til håndtering af informationer sørger for, at din organisation kan digitalisere al sin viden ét sted og give samtlige faggrupper adgang. Modulet kan fx anvendes til politikker, handlingsplaner, procedurer og instrukser med videoer og billeder.

Med tilgængelige og opdaterede informationer kan alle i din organisation levere den rette kvalitet.

Enkel oprettelse og udgivelse

Effektiv dokumentstyring kræver, at du har en enkel procedure for at digitalisere dine informationer. Derfor har vi sørget for, at du hurtigt kan oprette en kladde, indlejre videoer og billeder, og sende den videre til godkendelse og udgivelse.

Stærk søgefunktion

Med avanceret sprogteknologi gør vi det nemt og hurtigt at finde de ønskede informationer. Søgefunktionen indeholder fuldtekstsøgning, ligesom den medtager synonymer og tager højde for stavefejl.

Flere indgange til information

Har du brug for en hurtig genvej, kan du gemme dine mest anvendte informationer som favoritter, vælge dit arbejdsområde for at finde dét, der gælder for dig, eller tegne abonnementer, så du let kan holde dig opdateret på nyt indhold.

Automatisk versions- og revisionsstyring

Versionsstyring sørger for, at det altid kun er den gældende version, der er tilgængelig for slutbrugerne, og skal versionen revideres, sendes der automatisk en advisering ud. På den måde kan du trygt stole på den information, som du finder.

Videndeling mellem afdelinger

Versionsstyring sørger for, at det altid kun er den gældende version, der er tilgængelig for slutbrugerne, og skal versionen revideres, sendes der automatisk en advisering ud. På den måde kan du trygt stole på den information, som du finder.

Målrettet information

Medarbejderen får som udgangspunkt kun indhold, som er relevant for vedkommende. Det betyder færre informationer at forholde sig til og større overblik. Skifter medarbejderen afdeling, ændres indholdet automatisk.

Dokumentation for compliance

For at dokumentere efterlevelse af kvalitetskrav og skabe tillid til din organisations ydelser, understøtter vores dokumentstyringsmodul akkreditering og certificering efter gængse standarder, bl.a. ISO 9001, HACCP, GMP og Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM).

Træning i ny praksis

Skal nye arbejdsgange ind under huden, kræver det øvelse. Vi tilbyder funktionalitet, der sikrer, at berørte medarbejdere får mulighed for at træne, inden proceduren bliver synlig for alle.

REGISTRERING

Vores registreringsmodul inkluderer en række standardformularer, der hjælper dig i det daglige kvalitetsarbejde. Det er muligt at tilpasse vores standardformularer, ligesom du selv kan oprette specifikke formularer til specifikke formål.

Afvigelser

Vil du sikre dig mod at gentage den samme fejl, sikrer vores løsning, at afvigelser bliver dokumenteret, udbedret, godkendt og evalueret. Du kan også nemt henvise til relaterede procedurer.

Forbedringsforslag

For kontinuerlig optimering af produkter og processer tilbyder vi håndtering af forbedringsforslag, så alle forslag bliver registreret og vurderet. Løsningens indbyggede arbejdsgange giver dig et godt overblik over arbejdet med forslagene.

Risikostyring

Ved effektiv risikostyring reducerer du de forretningsmæssige risici. I modulet har du ledelsesværktøjet til at fastholde overblikket, så initiativerne kan prioriteres.

Interne audits

Afholder din organisation interne audits, kan I opsamle dokumentation for forløbet fra oprettelse over observationer til håndtering og opfølgning. Med en veldokumenteret kontrolproces kan du sikre, at dine arbejdsgange er, som de skal være.

Reklamation

Med digital styring af reklamationer sørger vi for, at alt bliver håndteret effektivt. Det er, hvad end du ønsker at klage over mangelfulde varer, så du kan sikre kvaliteten af dine materialer, eller holde styr på kundeklager for at yde den mest optimale service.

Udstyr

Med Quality Suites registreringsmodul kan du samle alle informationer om dit udstyr. Du kan linke til relevante procedurer, så de er lette at finde, og vedhæfte manualer og garantibeviser m.m. Når det er tid til kalibrering eller lovpligtigt eftersyn, kan du desuden få påmindelser.

Arbejdsplads-vurdering

Er det tid til en arbejdspladsvurdering, kan du i vores løsning designe et skema, udsende det til dine medarbejdere og få svarene præsenteret visuelt. Til eventuelle problemer kan du følge op med handlingsplaner og kvittere for udførelse.

Projektstyring

Ønsker du overblik over dine projekter, kan du let oprette en projektskabelon og på den måde sikre, at projekter oprettes og løbende dokumenteres med alle de oplysninger, der er vigtige for din styring.

STATISTIK

Med vores løsning har du mange muligheder for at skabe overblik i en fart.

Både via filtrerbare oversigter og grafisk fremstilling af data.

Filtrering på informationer

I vores dokumentstyringsmodul bestemmer du selv, hvilke data du vil analysere, og med filtrering kan du vælge, hvad du ønsker vist. Du kan gemme dine foretrukne visninger, så du ikke behøver at starte forfra hver gang.

Grafisk oversigt

Du har mulighed for at se dine registreringer i en grafisk oversigt. Du vælger selv, hvilke data du ønsker vist og hvordan. Det giver dig hurtigt et overblik over forbedringsmuligheder, så du kan iværksætte tiltag.

Rapporter til beslutnings-støtte

Ønsker du at træffe beslutninger på andet end blot mavefornemmelse, kan du generere en rapport med diagrammer over dine registreringer. Til hvert diagram kan du tilføje forklaringer og på den måde gøre dine data letforståelige.

Logning

Vi logger al tilgang til information. Det gør os i stand til at levere løbende statistik på, hvem der tilgår hvilken information, hvordan og hvornår, så du har mulighed for at opspore forbedringspotentialer.

QUALITY SUITE MOBILE

Savner du adgang til information, når du ikke er i nærheden af en PC, tilbyder vi Quality Suite til tablet og smartphone. Så virker dit kvalitetsstyringssystem overalt og er altid lige ved hånden.

Vores app er tilgængelig i Google Play og App Store.

Al nødvendig funktionalitet

Vores app har al den nødvendige funktionalitet, som slutbrugeren behøver, så du kan give optimal understøttelse til dine slutbrugere uden fast arbejdsstation.

Synkronisering af information

Vi sørger for synkronisering af informationer mellem PC og app. Det giver adgang til al relevant indhold, uanset hvilken enhed slutbrugeren logger på.

Hurtige opslag

I vores app finder du hurtigt information, der hvor din arbejdsgang finder sted. Så kan du bruge tiden, hvor den giver mest værdi.

Offline adgang

Står du uden en internetforbindelse, virker vores app offline, så du til enhver tid har den nødvendige viden lige ved hånden, uanset hvor du er.

IMPLEMENTERING

Med vores hjælp kommer du godt i mål med din digitale kvalitetsstyring.

Vores model for implementering tilpasses dine behov, så der sikres et match mellem løsning og organisation.

Fri for installation

Du har adgang til Quality Suite via din browser. Det kræver derfor ingen installation, men blot en internetforbindelse, og så er løsningen klar til brug.

Brugerstyring uden manuelt arbejde

Vi kan integrere med udvalgte brugerdatabaser, så du sparer ressourcer på manuel oprettelse og vedligehold af brugere i Quality Suite. Desuden kan vi i samarbejde lave tilpassede integrationsløsninger.

Udvikling

Vores løsning skal understøtte din organisation bedst muligt. Derfor udvikles ny funktionalitet i tæt samarbejde med dig, så løsningen er tilpasset dine behov.

Sprogstyring

Rækker din organisation ud over Danmarks grænser, implementerer vi sprogstyring, så dine medarbejdere frit kan skifte brugergrænsefladens sprog. Som standard tilbyder vi dansk, engelsk og norsk.

Designtilpasning

Har I behov for, at Quality Suite afspejler jeres visuelle identitet, skræddersyr vi brugergrænsefladen, så logo, farver og skrifttype skaber genkendelighed i din organisation.

Uddannelse

Vi har stor erfaring i at afvikle workshops, hvor I selv får lov til at prøve kræfter med løsningen. Har du andre ønsker, skræddersyr vi til hver en tid uddannelsen efter dine behov.

DRIFT OG VEDLIGEHOLD

Vores løsning passer for det meste sig selv, men vi står altid klar til at hjælpe dig med spørgsmål eller udfordringer i den daglige drift og vedligehold af løsningen.

Fuld oppetid

I globale virksomheder og mange servicefunktioner arbejdes der døgnet rundt. Derfor afvikles Quality Suite på servere i et dubleret datacenter. Det betyder højfleksibilitet og driftsikkerhed, så alle informationer er tilgængelige 24/7/365

Hurtige svartider

Med høj performance og optimering besvarer Quality Suite forespørgsler på minimal tid, så du hurtigt får dine informationer frem på skærmen.

Sikker backup-løsning

Vi har en sikker backup-løsning, der sørger for, at alt er sikret, så vi kan genskabe data, hvis de originale data bliver slettet eller går tabt. For dig betyder det, at arbejdet kan fortsætte, som det plejer – uden afbrydelser.

Driftssupport

Vi har en servicetelefon, der er bemandet døgnet rundt, så vi lynhurtigt kan reagere på et eventuelt problem.

Change management

For at sikre fuld sporbarhed og høj produktkvalitet håndterer og dokumenterer vi alle ændringer til Quality Suite efter en standardiseret procedure. Ændringerne frigives i versionsstyrede releases efter aftale med kunden.

Datasikkerhed

Fellowminds adgang til data er er kontrolleret af fortrolighedserklæringer og databehandleraftaler, ligesom det kun er trænede og godkendte personer, der har adgang til virtuelle såvel som fysiske servere.

Kontakt os

Hvordan kan vi hjælpe dig?