Styrelsen for patientklager har lanceret et medarbejdercentreret intranet

16-03-2021 Med deres nye moderne intranet har Styrelsen for Patientklager sat medarbejderen i fokus.

Styrelsen for Patientklager har lanceret et nyt intranet til knap 900 brugere. Lanceringen sker på baggrund af en overordnet strategi fra Sundheds- og Ældreministeriet, som består i at få alle underliggende styrelser på samme koncernfælles intranetplatform, nemlig IntraActive Intranet.

Styrelsen for Patientklager er den første af styrelserne til at vælge Modern IntraActive Intranet, og det har de ikke fortrudt. Den store brugervenlighed har nemlig gjort det let for de nyuddannede redaktører at oprette nyt og visuelt indhold.

Medarbejderen i centrum

Visionen for det nye intranet har særligt været at sætte medarbejderen i centrum. Det er opnået ved forudgående brugerinddragelse, da man i efteråret afholdt en spørgeskemaundersøgelse, for at afdække, hvad brugerne henholdsvis kunne lide og savnede på styrelsens gamle intranet.

Intranettet skal nemlig ikke kun være en praktisk opslagstavle, men også et værktøj som medarbejderne vil bruge aktivt. For eksempel til sociale aktiviteter, køb og salg, tips m.m.

Nyheder som prioritet

Med det nye intranet har Styrelsen for Patientklager valgt at prioritere interne nyheder i højere grad end før. De har dermed oprettet flere forskellige nyhedsstrømme, så IT-nyheder, personalenyt m.m. kan holdes adskilt. Denne adskillelse af nyhedsstrømmene var tilmed et af de ønsker, der kom til udtryk i brugerundersøgelsen.

Modulopbygningen i Modern IntraActive Intranet har været en stor hjælp for redaktører og administratorer. Det er brugervenligt og visuelt. Vi har været glade for processen og den gode dialog med Fellowmind om vores muligheder. Vi glæder os rigtig meget til at finde ud af, hvordan vi får udnyttet alle de nye funktioner.” Lotte Fisker Jørgensen, Kommunikationskonsulent, Styrelsen for Patientklager.

Om Styrelsen for Patientklager

Styrelsen, som er under Sundheds- og Ældreministeriet, har 250 ansatte, foruden 650 sagkyndige konsulenter tilknyttet. Styrelsen håndterer klager fra borgere om sundhedsfaglig behandling.