Fælles Intranet platform til 2.000 lærere og 20.000 studerende

01-04-2020 Københavns Professionshøjskole er en sammenlægning af to skoler, hvilket har givet behov for én fælles kommunikationsplatform til både lærere og studerende.

Sammenlægning af skoler krævede fælles platform

Københavns Professionshøjskole er et resultat af en sammenlægning mellem Professionshøjskolen UCC og Metropol. Efter sammenlægningen havde Københavns Professionshøjskole brug for en ny, fælles og moderne intranet platform til kommunikation til både studerende og ansatte. Løsningen skulle erstatte to eksisterende løsninger.

Strategisk og samlende intranet

Det nye fælles intranet skal understøtte den fortsatte proces med at forene UCC og Metropol til en samlet organisation. Samtidig skal det være det sted, der binder tingene sammen for brugerne og giver overblik på tværs af uddannelser og systemer. Mere konkret var behovet at:

  • Kunne samle massekommunikation ét sted, og hvor indholdet let kan genfindes
  • Understøtte dialog på tværs af KP-enheder
  • Rumme både målgrupperettede løbende meddelelser, fx om ens uddannelse og campus, og indholdssider med statisk information
  • Formidle fortællinger om organisationen, herunder events, faglige tilbud, gode historier mv. som man får serveret på vej til det, man i øvrigt skal
  • Understøtte KP-identitet og give brugerne lyst til at deltage og engagere sig i fællesskabet
  • Understøtte studerende på både grunduddannelserne og videreuddannelserne samt medarbejdere, der er placeret lokalt på uddannelserne og centralt i organisationen
  • Have tilgængelighed 24/7 og tage højde for, at Cloud first er en del af KP’s samlede strategi

Målrettet og personaliseret indhold

Det nye intranet er baseret på Modern SharePoint og Modern IntraActive og omfatter hele organisationen, altså både studerende og ansatte. Det nye intranet gør det muligt at kommunikere til alle brugere og til udvalgte målgrupper med målrettet indhold som fx nyheder, beskeder, begivenheder og mere.

En fordel ved en udbredt anvendelse af målgrupper er, at det har gjort det muligt at skære antallet af sider drastisk ned. Det betyder, at der nu skal anvendes langt færre ressourcer på vedligeholdelse, og der findes i den nye løsning ikke flere versioner af samme indhold.

Om Københavns Professionshøjskole

Københavns Professionshøjskole er et resultat af en fusion mellem det tidligere UCC og Metropol, og er med mere end 20.000 studerende og 2.000 ansatte en af de største videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark.

”På en så stor uddannelsesinstitution som KP har det klart været en fordel at kunne blande generelt indhold fra vores studieadministration med uddannelsesspecifikt indhold fra uddannelserne. Vi har med denne løsning begrænset antallet af sider på vores intranet. Det har også givet de studerende et bedre overblik over information og begrænset antallet af klik før de har fundet den nødvendige information.”

Louise Lindskov, Projektleder