Tag kontrollen over nyheder med vores nye godkendelsesfunktion

02-03-2021 Det er nu muligt at lade særlige nyheder gennemgå et godkendelsesflow, inden de udgives på intranettet

I nogle organisationer er der behov for at særlige typer af nyheder skal igennem en redaktionel proces. Vi tilbyder nu med nyhedsmodulet i IntraActive Intranet mulighed for smidigt og nemt at arbejde med godkendelse af nyheder og notifikationer. Den nye godkendelsesfunktion gør det nemt for en bruger at sende en nyhed til godkendelse hos for eksempel kommunikationsafdelingen inden den kan blive publiceret under topnyheder på forsiden af intranettet.

SharePoint tilbyder ringe muligheder for at arbejde med godkendelsesworkflow af sider og elementer, men det er ofte lidt udfordrende for en bruger eller redaktør helt at gennemskue hvor og hvordan de arbejder med en godkendelsesproces for en nyhed. Der kan komme en email fra SharePoint, eller er det nede i side biblioteket at man finder siden og i hvilke site collection er nyheden nu oprettet!

Overblik og enkelhed efterspørges af brugere og redaktører, når de skal skabe og publicere en nyhed på Intranettet og knyttes en godkendelsesfunktion på, så skal det være mere end enkelt. Ellers kan vi risikere at indhold ikke kommer på Intranettet.

Godkendelsesfunktionen sker ved at brugeren går til vores Indholdsskaber (Content Creator), det modul i IntraActive Intranet hvor brugeren kan skabe alt det indhold, han har adgang til på intranettet. Her er der en fane, der hedder "Waiting for approval" og under den fane kan brugeren se godkendelsesstatus på den nyhed eller den side i en håndbog, som han har lagt til godkendelse. Samtidig kan nyhedsredaktøren se de nyheder, som hun skal godkende og hun kan gennemlæse og evt. tilrette lidt i teksten og publicere nyheden.

Godkender og "publicist" har altså begge et sted, hvor de har overblik over hvad der ligger til godkendelse og det vedrører som sagt alt indhold på intranettet, der skal godkendes. Vi kalder det for "One stop approval".

Det er muligt at have flere forskellige typer af nyheder på intranettet og det er derfor muligt at angive, at det kun er visse typer af nyheder, der kræver godkendelse. Dermed kan man sikre en demokratisk nyhedsstrøm for en type nyheder, samtidig med at godkendelsesfunktionen skaber kontrol med "corporate" nyhederne.