EKKOfonden skaber fokus på hurtig og målrettet kommunikation med EKKOnet

19-03-2019 I starten af marts lancerede EKKOfonden EKKOnet; en intranetplatform der giver samtlige medarbejdere information omkring koncernen, personalenyt og nyt fra afdelingerne rundt omkring i landet samt faglige instrukser og vejledninger.

Om EKKOfonden
EKKOfonden er en erhvervsdrivende fond, der tilbyder botilbud, særligt tilrettelagte tilbud og støtte i eget hjem til udsatte og sårbare voksne.
Formålet er at skabe rammer, som giver den enkelte beboer tryghed, en meningsfuld hverdag og et værdigt liv. EKKOfonden har tilbud fordelt over hele landet og medarbejderne omfatter bl.a. pædagoger, pædagogmedhjælpere, sygeplejersker, socialrådgivere, servicemedarbejdere og administrativt personale.


EKKOnet
Med fokus på en hurtigere og mere målrettet kommunikation i organisationen har EKKOfonden, i samarbejde med Fellowmind, lanceret et intranet baseret på IntraActive Intranet, kaldet EKKOnet, til gavn for alle medarbejdere.
Med fokus på kvalitet og trivsel giver EKKOnet mulighed for hele tiden at præsentere den nyeste viden og information til medarbejdere bl.a.

  • Faglige vejledninger
  • Personalehåndbog
  • Personalenyt
  • Nyt fra EKKOfondens tilbud
  • Nyt fra direktionen


Med EKKOnet skal medarbejderen opleve at være en del af en spændende organisation, hvor kommunikation er vigtig for vidensdelingen og dermed kvaliteten i organisationen.
”Der er blevet taget super godt imod EKKOnet, men vi har også gennem de sidste par måneder ”reklameret” for løsningen, og understreget at al information og intern kommunikation om EKKOfonden er at finde på EKKOnet” (Malue Henriksen, intranet manager hos EKKOfonden)


Udover særligt fokus på nyheder og information er der også fokus på at gøre vejledninger og håndbøger tilgængelige for de ansatte. Det gælder fx:

  • Personalehåndbog
  • HR administrationshåndbog
  • Pædagogisk håndbog


Hidtil har vejledninger og instrukser været fordelt på flere drev – nu samles de på et sted, hvor tilgængelighed for medarbejderen er enkel og lige til og dermed også en sikkerhed for, at medarbejderne altid finder den seneste opdatering.


Tilgængelighed
Vejledninger og nyheder er desuden tilgængelige fra den mobile app, hvilket er en stor hjælp for de medarbejdere, som ikke har deres daglige virke foran en PC.
EKKOnet formår altså at samle al viden og information ét sted og gøre dette tilgængeligt for samtlige medarbejdere når som helst og hvor som helst.

 

Ekkofonden