Dansk Erhverv styrker intern kommunikation og vidensdeling med nyt intranet

15-11-2016 Dansk Erhverv har implementeret nyt SharePoint intranet for at effektivisere intern kommunikation og vidensdeling på tværs af organisationens enheder.

Dansk Erhverv og ProActive har et langvarigt samarbejde vedrørende implementering af Microsoft baserede produktivitetsløsninger, som indtil nu blandt andet har omfattet en Dynamics CRM løsning til at styre relationen til organisationens 17.000 medlemsvirksomheder og en EMS løsning til understøttelse af sikker mobil adgang til Dansk Erhvervs forretningssystemer.

Denne gang har samarbejdet drejet sig om indføringen af et nyt moderne intranet til at effektivisere den interne kommunikation, vidensdeling og samarbejdsmuligheder for medarbejderne på tværs af organisationen.

Det nye intranet er baseret på IntraActive Intranet, som bygger på SharePoint i Office 365. Løsningen er blevet leveret i et projektsamarbejde mellem Dansk Erhvervs og ProActives respektive projektteams.

"Jeg er meget glad for at få vores Intranet i skyen og brug af IntraActive Intranet som platform, hvor mange af bestanddelene jo allerede er udviklet og klar til brug", siger Suzanne Roager, IT-Chef hos Dansk Erhverv.  

dansk erhverv