Arla ’Checker in’ med nyt SharePoint intranet

15-09-2015 Med lanceringen af et nyt SharePoint intranet har Arla sat kursen mod en afgørende ny måde at organisere viden, kommunikation og samarbejde på for 8.000 medarbejdere.

Arla Foods har for nyligt lanceret et nyt globalt intranet, som har fået navnet CheckIn, for deres godt 8.000 kontor-baserede medarbejdere, som er fordelt på lokationer i 30 forskellige lande verden over. Dermed er Arla og dets mange medarbejdere gået fra Notes og ombord på nyeste generation af et standard intranet og påbegyndt en rejse mod en ny måde at organisere den enorme mængde viden, der flyder rundt mellem medarbejdere og ophobes i systemer i en stor organisation som Arla.

”One Arla Feeling”

For Arla har den overordnede vision for det nye intranet været at skabe en ”One Arla Feeling” for de mange medarbejdere i den store geografisk spredte organisation. Det handler først og fremmest om at skabe én fælles indgang til Arlas værktøjer, informationer og nyheder.

Da Arla er spredt ud over mere end 30 lande, har det ligeledes været vigtigt at kunne tilpasse Intranettet til lokale behov, uden at det bliver en tung administrativ byrde. Det handler derfor om at skabe ”One Arla Feeling”, hvor man får en følelse af at være del af en global men samtidig lokal virksomhed. Intranettet skal derfor være leveringsdygtigt i et såkaldt ”glocal” news mix, hvor man både kan finde de globale nyheder og informationer, men også lokale nyheder på det lokale sprog i det land, man nu er tilknyttet. Medarbejderne har derfor fået mulighed for at til- og fravælge nyhedskanaler. Intranettet understøtter altså indhold på fem forskellige sprog og håndterer lokationsbaseret indhold til omkring 200 lokationer, som er tilgængeligt via topnavigationen.

Derudover skal intranettet også understøtte Arlas Corporate Identity og give medarbejderne en fornemmelse for virksomhedens identitet og brand. Arla er en virksomhed, der konkurrerer på et globalt marked, hvor et stærkt brand er essentielt for at bevare og erobre markedsandele.

”Working Smarter”

Den nye intranetportal er baseret på SharePoint og IntraActive og byder således på en masse nye muligheder, som ikke hidtil har været tilgængelige; herunder en række samarbejdsværktøjer, som åbner op for nye måder at samarbejde og dele viden på, hvilket er helt i tråd med Arlas vision om at skabe en integreret kommunikations- og samarbejdsplatform med nøgleprincippet ”Working Smarter”.

”Lanceringen af CheckIn har virkelig været med til at binde vores kolleger over hele verden sammen. Kombinationen af et lækkert, brugervenligt design og muligheden for at vælge de sprog og nyhedskategorier, man har lyst til, har gjort portalen endnu mere relevant for brugerne. Det kan også ses meget klart på vore brugerstatistikker.” Nana Balle, Head of Global Internal Communication. Arla Foods amba.

Standard SharePoint. Cloud ready. Mobile first.

Arlas nye intranetportal er desuden udviklet efter tre grundlæggende principper:

Standard SharePoint betyder, at man udnytter SharePoints standardfunktionalitet frem for at specialudvikle særlige features.

Cloud ready. Selvom Arlas SharePoint platform i første omgang er en 2013 on-premises installation, er platformen Cloud ready og kan skiftes til Office 365 fra den ene dag til den anden.

Mobile first betyder at intranettes features altid som det første udvikles til at kunne blive afviklet på mobile devices.

Kurs mod næste generation portaler

Lanceringen af CheckIn er blot første fase af en ambitiøs tretrinsplan for udnyttelsen af ikke alene SharePoint men i det hele taget mange af de nye produktivitetsværktøjer og social features, som Microsoft stiller til rådighed. Fokus vil også være på den fortsatte transformation af Notes applikationer, større udnyttelse af workflows samt tættere integration til øvrige backend systemer.

Om projektet

Projektet er udviklet i tæt samarbejde med Arla IT, Valtech og NNIT, og leveret sammen med Tata Consulting Services (TCS), hvor ProActive har haft det overordnede projektledelsesansvar for IT leverancen. Projektet har kørt som et agilt leveranceforløb over seks sprints.

Det meget tætte samarbejde med Arla omkring Governance og brugen af agile værktøjer, intensiv brug af User Stories og demoer med forretningen har muliggjort en lancering med den rigtige løsning fra starten, leveret til tiden og på budget og til særdeles stor tilfredshed i organisationen.

Om Arla Foods

Arla Foods er et globalt mejeriselskab med mere end 19.000 medarbejdere og ejet af ca 12.700 landmænd. Arla Foods er en af de stærkeste aktører i den internationale mejeriverden, med et bredt sortiment af mejeriprodukter af højeste kvalitet og verdens største producent af økologiske mejeriprodukter. Arla omsætter for mere end 10,6 mia EUR i mere end 100 lande.  Læs mere om Arla Foods www.arlafoods.dk .

 

 

Arla headquarters