Det succesfulde intranetprojekt

Ikke alle intranetprojekter ender godt, men succesen kan være jeres, hvis I følger alle trinene på vores vej til det succesfulde intranet

Det succesfulde intranetprojekt

Det succesfulde intranetprojekt

Et nyt intranet kræver meget mere end brugervenlig teknologi og smarte funktioner. Det kræver forankring hos ledelsen, en masse ressourcer og omtanke. Her er modellen for det succesfulde intranetprojekt og en forklaring af hvert skridt på dens vej.

De blå steps er inkluderet i vores standardpakke, men vi står klar til at hjælpe med alle skridt på vejen til det succesfulde intranet. Herunder kan du læse formålet med hver fase.

Ledelsesforankring

Ledelsen skal støtte op om et nyt intranet. Det er alfa og omega for at der bliver afsat de nødvendige ressourcer til opbygning, vedligehold og forankring. 

Intranetvision

Med en vision for intranettet sikres at intranettet opfylder virksomhedens behov og støtter op om organisationens overordnede strategi.

Visuelt design

Intranettets visuelle design skal være genkendeligt og indbydende overfor brugerne. Designet kan bruges til at understøtte og forstærke organisationens visuelle identitet. 

Indholdsafklaring

Det nuværende indhold klarlægges og vurderes ift. behovene på det nye intranet og visionen for intranettet. 

Informationsarkitektur

En god informationsarkitektur er en, der giver mening for brugerne. Hvis det er let at finde indhold øges intranettets effektivitet og relevans. 

Etablering af intrastruktur

Hvis kunden ønsker hjælp til klargøring af SharePoint Online til intranettet, kan ProActive assisterer med dette.

Funktionsafklaringer

Der findes talrige funktionaliteter på intranettet. I denne fase afklarer vi hvilke der har behov for, og ikke mindst til hvilke formål. 

Design af nyhedsflow

Nyhederne er ofte det, som holder intranettet aktivt og levende. Vi hjælper kunden planlægge hvilke nyhedstyper, -kategorier og -kanaler, der er behov for. 

Konfiguration og opsætning

Selve løsningen opbygges og konfigureres, med det ønskede design og navigationsstruktur. 

Brugertest af informationsarkitektur

En struktureret brugertest af informationsarkitekturen, sikrer at intranettet er intuitivt for slutbrugerne.

Governance etablering

Med en governance struktur sikres ejerskabet af intranettet og vedligeholdelsen af indholdet, således at intranettets værdi sikres på lang sigt.

Roadmap til den Moderne Arbejdsplads

Med et roadmap ift. den moderne arbejdsplads sikres intranettets rolle og overordnede indholdspolitik ift. resten af M365.

Go-live

Intranettet lanceres i organisationen og ejerskab overdrages til kunden. 

Indholdsmigrering

ProActive kan assisterer med manuel indholdsmigrering fra et tidligere intranet til det nye intranet.

Organisatorisk udrulning

Det er vigtigt med en god kommunikation til organisationen, når intranettet skal lanceres. ProActive har stor erfating med dette og kan hjælpe ejerne af intranettet med planlægningen af dette.

Træning

Træningen er målrettet de kommende redaktører og gør det muligt at komme godt fra start med brugen af IntraActive Intranet, og forankre løsningen i organisationen.