Søstrene Grenes intranet er en effektiv kommunikationsplatform

Client logo

IndustrI

Handel

Udfordring

Manglede en fælles kulturbærende platform

Løsning

Et intranet, der understøtter og promoverer virksomhedens kultur og identitet

Sisterhood

Kulturbærende platform

En effektiv kommunikationsplatform, der gør det let for medarbejdere at søge og finde den information, de har behov for, og som er med til at bringe alle søstre tættere på hinanden.

Centralt for Sisterhood er, at intranettet skal fungere som en kulturbærende platform. Derfor har det også været vigtigt for Søstrene Grene, at søstrenes ånd og designprofil blev en integreret del af intranettet samt at indholdet supporterede virksomhedens værdier. 

"Med vores intranet, Sisterhood, har vi fået skabt en fælles digital platform for vores interne kommunikation. ProActive har været en god sparringspartner gennem hele processen, og resultatet er et intranet, der med både udtryk og indhold understøtter vores kultur og bidrager til at skabe nærhed på tværs af organisationen."

Malene Lund Jørgensen

Internal Communication Responsible


Lignende cases