Jupiter Bach

Client logo

Industri

Energi og råstoffer

Udfordring

Efter fusionen med BACH Composite Industry i 2017 have Jupiter Bach behov for at styrke den organisatoriske sammenhængskræft

Løsning

En central indgang til kommunikation og information i organisationen, der understøtter en ensartet virksomhed

Organisatorisk sammenhængskraft

Det nye intranet fungerer som den centrale indgang til kommunikation og information i organisationen, der gør det muligt for virksomheden at arbejde som én ensartet virksomhed. Ved at understøtte den organisatoriske sammenhængskraft med digitale værktøjer, er der skabt grobund for forbedret videndeling, samarbejde, kommunikation samt effektivisering af forretningsprocesser i organisationen.

"Introduktionen af Jupiter Bach’s nye Intranet har været et vigtigt skridt for os til at dele information på tværs af landegrænser og afdelinger. Intranettet er vores ”hoveddør” i al kommunikation med vore medarbejdere, og sikrer ikke blot vidensdeling, men gør os også i stand til at arbejde som én samlet virksomhed. Både ledelse og medarbejdere i Jupiter Bach er begejstrede og arbejder dedikeret og kontinuerligt med indhold og nyheder, som sikrer, at vores stærke platform hele tiden fornyes og udvikles"

Jens Kristensen

CEO, Jupiter Bach

Lignende cases