AAU Innovationsafdelingen har fået et moderne, centralt intranet

Client logo

INDUSTRI

Undervisning

UDFORDRINGER

Ville væk fra mails og få alle til at bidrage i dialogen

LØSNING

Intranettet i kombination med Microsoft Teams og Yammer er blevet centrale fyrtårne for Innovationsafdelingen digitale arbejdsplads. 

AAU Innovation

Innovationsafdelingen på Aalborg Universitet er oftest, som navnet antyder, first movers. De er dermed også den første afdeling på Aalborg Universitet, der har skabt en moderne digital arbejdsplads med intranet og Microsoft Teams som de centrale kontroltårne.

Aalborg Universitets Innovationsafdeling har som den første afdeling på universitetet fået en samlende intranet. Det er et centralt sted til samle information, dele viden, inspiration og resultater med hinanden på tværs af ledelse, områder og projektsiloer. 

"Intranettet giver en samlet indgang til den information, man har brug for som ansat på AAU Innovation. Det giver os nye - og mere dynamiske - muligheder for at dele viden om det fælles og det, der sker i områderne. ​​Alle kan bidrage, og det er nemt."

Morten Randbøll og Kalle Mølbak Pedersen

Innovation, Aalborg Universitet

Lignende cases